Hotel Kardial 4*, Banja Vrućica Bosna Banje

Bosna, Banja Vrućica
Cenovnik desetodnevnog programa za 2023. godinu

Smeštaj
Tip Sobe
Usluga
Desetodnevni program (Kardio-vaskularna rehabilitacija)
Desetodnevni program (Fizijatrisko-reumatološka rehabilitacija)
Desetodnevni program (Hiperbarična oksigenoterapija)
Januar, Februar, Mart i Decembar
1/2
Pun pansion
51
51
84
April, Jul, Avgust, Novembar
1/2
Pun pansion
56
56
87
Maj, Jun, Septembar i Oktobar
1/2
Pun pansion
61
61
95

* Cene iz tabele su na bazi pansiona po osobi, po danu u evrima.

PROGRAM PUTOVANJA
 • 1 dan: Dolazak u hotel, ulazak u sobe/apartmane posle 14.00h. Smeštaj, usluga prema rezervaciji. Noćenje.
 • 2 – poslednji dan: Boravak na bazi izabrane usluge. Noćenja
 • Poslednji dan: Usluga prema rezervaciji. Napuštanje soba/apartmana do 12.00h. Kraj programa.
U cenu je uključeno
 • smeštaj u hotelu na bazi izabrane usluge,
 • troškovi organizacije putovanja.
U cenu Kardio-Vaskularnog i Fizijatrisko-Reumatološkog programa je uključeno:
 • pansion (hotelski smeštaj i tri obroka po potrebi dijetalna)
 • Specijalističi pregled doktora
 • Svakodnevno tri fizikalne procedure (bez masaže)
 • Svakodnevno korišćenje mineralne kupke
 • laboratoriske pretrage
 • EKG
 • Otpusno pismo
U cenu programa Hiperbarična Oksigenoterapija je uključeno:
 • pansion (hotelski smeštaj i tri obroka po potrebi dijetalna)
 • Specijalističi pregled interniste
 • Previjanje pre tretman po potrebi
 • Terapija u hiperbaričnoj komori svakodnevno (1h)
 • laboratoriske pretrage
 • Kineziterapija svakodnevno
 • Medicinska terapija i otpusno pismo
U cenu nije uključeno
 • organizovani prevoz,
 • osiguranje 0.2 KM dnevno,
 • prijava boravka 1 KM jednokratno pri dolasku,
 • fakultativni izleti,
 • individualni troškovi.
DOPLATE i POPUSTI
 • Deca do 4 godine ako dele krevet sa roditeljima ili pratiocima gratis,
 • Deca od 4 do 12 godine, ako dele krevet sa roditeljima ili pratiocima 50% popusta,
 • Deca od 4 do 12 godine, koja koriste ležaj, u sobi sa roditeljima ili pratiocima 30% popusta,
 • Doplata za jenokrevetnu sobu 20 KM po danu,
 • Doplata za apartman 20 KM po danu.
Cenovnik Wellness programa za 2023. godinu

 
Relax vikend
Menadžerski paket
Ti i ja - Romantični vikend
Antistres vikend
Za telo i duh
Za telo i duh
Za broj manje
Tip Sobe
Usluga
Broj Dana
2 dana
2 dana
2 dana
2 dana
4 dana
6 dana
5 dana
1/2
Polupansion
 
102
136
234
136
218
296
335

* Cene iz tabele su na bazi polupansiona po osobi u evrima.
* Cene za paket „Ti i ja – romantični vikend“ su na bazi polupansiona za dve osobe.

U cenu je uključeno
 • smeštaj u hotelu na bazi izabrane usluge,
 • troškovi organizacije putovanja.
U cenu Relax Vikenda je uključeno:
 • 2 x polupansion (dvokrevetna soba)
 • 2 x fitness
 • 1 x Kardio (finska i infrared) ili Orjentalana sauna
 • Neograničeno korišćenje bazena
 • Neograničeno korišćenje Green Spa Oaze
U cenu Menadžerskog Paketa je uključeno:
 • 2 x polupansion (dvokrevetna soba)
 • 2 x fitness
 • 1 x Kardial (finska i infrared)
 • 1 x aroma masaža
 • Neograničeno korišćenje bazena
 • Neograničeno korišćenje Green Spa Oaza
 • lekarsko pregled
 • laboratoriske pretrage
 • EKG
U cenu paketa Ti i Ja – Romantični Vikend je uključeno:
 • 2 x polupansion (dvokrevetna soba)
 • 2 x fitness
 • 1 x Kardial (finska i infrared)
 • 1 x čokoladni Spa užitak za dvoje -120 min
 • Neograničeno korišćenje bazena
 • Neograničeno korišćenje Green Spa Oaza
U cenu Antistres Vikenda je uključeno:
 • 2 x polupansion (dvokrevetna soba)
 • 2 x fitness
 • 1 x Kardial (finska i infrared) ili Orjentalna sauna
 • 1 x masaža ili nega stopala
 • 1 x holistička antistres masaža – 50 min
 • Neograničeno korišćenje bazena
 • Neograničeno korišćenje Green Spa Oaza
U cenu paketa Za Telo i Duh 4 dana je uključeno:
 • 4 x polupansion (dvokrevetna soba)
 • 4 x fitness
 • 1 x Kardial sauna (finska i infrared)
 • 1 x Orientalna sauna
 • 1 x aroma masaža -30 min
 • Neograničeno korišćenje bazena
 • Neograničeno korišćenje Green Spa Oaza
 • 1 x sportska parcijalna masaža
U cenu paketa Za Telo i Duh 6 dana je uključeno:
 • 6 x polupansion (dvokrevetna soba)
 • 6 x fitness
 • 1 x Kardal sauna (finska i infrared)
 • 1 x Orientalna sauna
 • 1 x aroma masaža -30 min
 • Neograničeno korišćenje bazena
 • Neograničeno korišćenje Green Spa Oaza
 • 1 x sportska parcijalna masaža
 • 1 x osvežavajuća kupka
U cenu paketa Za Broj Manja je uključeno:
 • 5 x polupansion (sa smeštajem u luksuzno opremljenim dvokrevetna soba)
 • 5 x fitness
 • Program smanjenja telesne težine, smanjenje obima struka i kukova, provodi se u sledćim rasporedom:
 • 1. dan: kavitacija i limfna drenaža
 • 2. dan: Kardial sauna i tretman celulita vakumom
 • 3. dan: tretman celulita vakumom i limfna drenaža
 • 4. dan: elektro stimulacija i limfna drenaža
 • 5. dan: Kardial sauna i tretman celulita vakumom
 • Neograničeno korišćenje zatvorenog rekreativnog bazena
 • Neograničeno korišćenje Green Spa Oaza
U cenu nije uključeno
 • organizovani prevoz,
 • boravišna taksa 2 KM dnevno,
 • osiguranje 0.2 KM dnevno,
 • prijava boravka 1 KM jednokratno pri dolasku,
 • fakultativni izleti,
 • individualni troškovi.
DOPLATE i POPUSTI
 • Deca do 4 godine gratis,
 • Deca od 4 do 12 godine 50 KM po danu
NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje se može izvršiti gotovinom, platnim karticama, čekovima građana, administrativnom zabranom ili uplatom na tekući račun organizatora putovanja. Plaćanje smeštaja, prevoza ili paket aranžmana kada je cena izražena u stranoj valuti se vrši po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Cena koja je naznačena u katalogu, web stranici organizatora i ugovoru o putovanju je formirana na osnovu poslovne politike agencije i ne može da bude predmet prigovora – reklamacije, bez obzira na eventualne ranije ili kasnije popuste, promotivne akcije ili last-minute ponude.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovana je samo uplata akontacije U slučaju promene na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga, Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaz putovanja.

Prilikom potpisivanja ugovora korisnik aranžmana se opredeljuje za jedan od sledećih načina plaćanja:

1. UPLATA U CELOSTI PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA
 • Za celokupnu uplatu odobravamo popust %
2. UPLATA U CELOSTI PRE PUTOVANJA
 • Akontacija 30% prilikom potpisivanja ugovora o putovanju, a ostatak minimum 15 dana pre puta.
3. UPLATA NA RATE ČEKOVIMA
 • Akontacija 30% prilikom potpisivanja ugovora o putovanju, a ostatak u jednakim mesečnim ratama.
 • Na rate može da ide samo deo aranžmana koji se odnosi na smeštaj.
 • Prevoz i ostale usluge se plaćaju najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
 • Rate dospevaju svakog 15. u mesecu, a poslednja rata dospeva 15.12. tekuće godine.
 • Za rate koje dospevaju posle iskorišćenog aranžmana, minimum 10 dana pre puta se deponuju čekovi građana.
4. KREDITIMA POSLOVNIH BANAKA
 • Ceo iznos aranžmana se može izmiriti kreditima poslovnih banaka po važećim propisima. U tom slučaju Forza travel će, prilikom prijavljivanja, izdati profakturu na ukupan iznos koju će putnik predati poslovnoj banci radi odobravanja kredita.
5. ADMINISTRATIVNA ZABRANA
 • Akontacija 30% prilikom potpisivanja ugovora. Za ostatak Poslodavac korisnika usluga u roku od dva radna dana donosi Rešenje o administrativnoj zabrani (formular korisniku izdaje Organizator, a jedan overeni primerak Rešenja korisnik treba da vrati Organizatoru putovanja najkasnije 14 dana pre početka korišćenja aranžmana).
 • Rate dospevaju do 15. u mesecu, a poslednja rata dospeva do 15. 12. tekuće godine. Organizator putovanja zadržava pravo da vrši odabir pravnih lica čija Rešenja o administrativnoj zabrani prihvata.
6. PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA
NAPOMENA ZA SOPSTVENI PREVOZ
 • Putnici se smeštaju sami, na osnovu uputstava za sopstveni prevoz koje možete dobiti u agenciji.
 • Parking na licu mesta je besplatan.
DODATNE NAPOMENE
 • Molimo vas da opise i fotografije objekata pogledate na našem sajtu.
 • Smeštajni objekti koji u katalogu/vebsajtu nemaju oznaku kategorije, izvorno su preuzeti od vlasnika istih, te kao takvi predstavljaju domicilno važeću kategoriju, prema važećim propisima zemlje u kojoj se objekat nalazi.
 • Organizator putovanja ne može uticati na jačinu wi-fi signala u hotelima/vilama
 • Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija Forza travel preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.
 • Ulazak u sobe/apartmane pri dolasku je posle 14:00h,
 • Napuštanje soba/apartmana je poslednjeg dana do 12:00h.
VAŽNE NAPOMENE
 • Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu (pasoš). Prilikom prijave na prodajnom mestu dostaviti broj pasoša. Agencija ne snosi odgovornost za neispravnu putnu ispravu učesnika u putovanju, nedobijanje vize za kategoriju putnika kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje odredišta i smatraće se da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja.
 • Savetujemo putnike da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
 • Maloletna lica, ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati saglasnost oba roditelja na punoletno lice sa kojim putuju.
 • Prema Zakonu o turizmu, Organizator je osiguran za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska, u zemlji i inostranstvu usled insolventnosti Organizatora, polisa osiguranja IN-0000032, od 09.11.2021. god. osiguravajuće kompanije Globos Osiguranje. Turistička agencija Forza travel d.o.o. poseduje Licencu kategorije A, OTP 206/2021. od 29.11.2021.
Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja – turističke agencije Forza travel, licenca br. OTP 206/2021 od 29.11.2021. i usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator putovanja – Forza travel turistička agencija, smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.
Šta ako mi se ne dopadne soba ?

Raspored soba određuje recepcija hotela na dan dolaska putnika shodno raspoloživim kapacitetima. Pojedini hoteli mogu se sastojati iz 2 ili više zgrada. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu sa određenim karakteristikama (spratnost, položaj, pogled more), prihvatiće bilo koju službeno registrovanu sobu opisanu u katalogu ili cenovniku bez obzira da li se ta soba nalazi u glavnoj zgradi ili pored. Recepcija će promeniti sobu klijentu ukoliko za to postoji mogućnost.

Da li je potrebno međunarodno zdravstveno osiguranje ?

Preporuka je da se pribavi međunarodno zdravstveno osiguranje.
U Vašem je interesu da obezbedite pre putovanja međunarodno zdravstveno osiguranje za
slučaj bolesti ili nezgode tokom boravka u inostranstvu. Osiguranje može biti:individualno, grupno ili
porodično. Ugovor o porodičnom zdravstvenom osiguranju zaključuje se na određeno vreme.
U našoj Poslovnici možete obezbediti polisu Dunav osiguranja.

Šta ako odustanem od putovanja ?

Vi imate pravo da odustanete od putovanja u svakom trenutku. Međutim, prilikom odustajanja nastaju određeni troškovi, koji zavise od toga koliko dana ima do početka putovanja i o kojim uslugama je reč. Ukoliko je u pitanju zamena putnika, uplaćeni novac za osobu koja je odustala može da se iskoristi za osobu koja je zamenjuje.

Da li imam neki popust ako uplatim sve unapred / odjednom?

U našoj ponudi imamo veliki broj aranžmana za koje imate dodatan popust za uplatu do određenog datuma. Takođe postoje i aranžmani sa unapred uračunatim popustom za uplatu do određenog datuma.

Sva česta pitanja

Poklon vaučer za putovanje

Vaučer za putovanje je savršen poklon za poslovne partnere, godišnjicu ili rođendan...

Saznaj više