Health & Spa Resort Merkur , Vrnjačka banja Srbija Banje

Srbija, Vrnjačka banja

CENOVNIK ZA 2024. GODINU


Kategorija soba
01.01.2024. - 30.04.2024.
01.05.2024. - 30.06.2024. i 01.11.2024. - 31.11.2024.


01.07.2024. - 31.10.2024. 01.12.2024. - 31.12.2024.
KLASIČAN PANSION KLASIČAN PANSION KLASIČAN PANSION KLASIČAN PANSION
Dnevni boravak Noćenje sa doručkom Polupansion SPA polupansion Dnevni boravak Noćenje sa doručkom Polupansion SPA polupansion Dnevni boravak Noćenje sa doručkom Polupansion SPA polupansion Dnevni boravak Noćenje sa doručkom  Polupansion SPA polupansion
MERKUR
1/1 Milenijum 35 60 63 78 36 63 66 86 38 67 70 90 35 60 63 83
1/2 Milenijum 30 51 55 71 32 54 57 77 33 58 61 81 30 51 55 75
1/1 Fra. Milenijum 42 73 76 92 44 77 80 100 47 82 85 105 42 73 76 96
1/1 Milenijum plus 37 65 68 84 39 58 72 92 42 73 76 96 37 65 68 88
1/2 Milenijum plus 32 56 59 75 48 84 87 107 51 89 92 112 45 79 83 103
1/1 Fra. Milenijum plus 46 80 83 99 34 50 62 82 36 63 66 86 32 56 59 79
1/1 Fra. Superior 47 82 85 101 50 86 89 109 52 92 95 115 47 82 85 105
1/2 Fra. Superior 33 57 61 77 36 61 64 84 38 64 68 88 33 57 61 81
1/1 Fra. Premium 53  92  95  112 55 97 101 121 56 103 107 127 52 92 95 115
1/2 Fra. Premium 38  65  66  84 40 69 72 92 42 73 76 96 38 65 68 88
1/1 Apartman 55  97  99  115 58 101 105 125 61 108 111 131 55 96 99 119
1/2 Apartman 39  68  71  87  41 72 75 95 43 76 79 99 39 68 71 91
1/3 i 1/4 Apartman 36  61  64  80  37 64 67 87 39 68 71 91 35 61 64 84
1/1 Rezidencija 84  150  153  169  89 158 161 181 94 168 171 191 84 149 153 173
1/2 Rezidencija 60  106  109  125  63 112 115 135 67 119 123 142 56 106 109 129
1/3 i 1/4 Rezidencija 54  95  99  114  57 100 103 123 60 107 110 130 54 95 98 118
    ŠUMADIJA
Dvokrevetna / 41 44 60 / 43 46 66 / 46 49 69 / 41 44 64
Četvorokrevetna / 36 39 55 / 38 41 61 / 41 44 64 / 36 39 59
1/1 Apartman / 76 79 94 / 81 84 104 / 86 89 109 / 76 79 99
1/2 Apartman / 54 57 73 / 57 60 80 / 60 63 83 / 54 57 77
1/3 i 1/4 Apartman / 48 51 67 / 51 54 74 / 54 57 77 / 48 51 71
  MERKUR STARI
1/1 Vrnjci / 35 37 / / 37 39 / / 38 42 / / 34 37 /
1/2 Vrnjci / 31 38 / / 33 36 / / 35 38 / / 31 38 /
1/2 Vrnjci K / 33 37 / / 35 39 / / 38 41 / / 33 37 /
1/2 Vrnjci Lux / 33 37 / / 35 39 / / 38 41 / / 33 37 /
1/3 Vrnjci Lux / 30 33 / / 32 35 / / 34 37 / / 30 33 /
  SVETI ĐORĐE
1/1 Standard / 40 43 / / 34 37 / / 36 40 / / 40 43 /
1/2 Standard / 36 39 / / 38 41 / / 41 44 / / 36 39 /
1/3 i 1/4 Standard / 32 35 / / 42 46 / / 45 48 / / 32 35 /


*Cene su izražene u evrima po osobi/po danu na bazi izabrane usluge.
*Legenda: DB - dnevni boravak; ND - noćenje sa doručkom; PP - polupansion

PROGRAM PUTOVANJA

1 dan: Dolazak u hotel, ulazak u sobe/apartmane posle 12.00h. Smeštaj, usluga prema rezervaciji. Noćenje.
2 – poslednji dan: Boravak na bazi izabrane usluge. Noćenja
Poslednji dan: Usluga prema rezervaciji. Napuštanje soba/apartmana do 10.00h. Kraj programa.

DOPLATE:

 • Boravišna taksa - 160 rsd/dnevno
 • Osiguranje gostiju - 35 rsd/dnevno
NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje se može izvršiti gotovinom, platnim karticama, čekovima građana, administrativnom zabranom ili uplatom na tekući račun organizatora putovanja. Plaćanje smeštaja, prevoza ili paket aranžmana kada je cena izražena u stranoj valuti se vrši po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Cena koja je naznačena u katalogu, web stranici organizatora i ugovoru o putovanju je formirana na osnovu poslovne politike agencije i ne može da bude predmet prigovora – reklamacije, bez obzira na eventualne ranije ili kasnije popuste, promotivne akcije ili last-minute ponude.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovana je samo uplata akontacije U slučaju promene na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga, Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaz putovanja.

Prilikom potpisivanja ugovora korisnik aranžmana se opredeljuje za jedan od sledećih načina plaćanja:

1. UPLATA U CELOSTI PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA
 • Za celokupnu uplatu odobravamo popust %
2. UPLATA U CELOSTI PRE PUTOVANJA
 • Akontacija 30% prilikom potpisivanja ugovora o putovanju, a ostatak minimum 15 dana pre puta.
3. UPLATA NA RATE ČEKOVIMA
 • Akontacija 30% prilikom potpisivanja ugovora o putovanju, a ostatak u jednakim mesečnim ratama.
 • Na rate može da ide samo deo aranžmana koji se odnosi na smeštaj.
 • Prevoz i ostale usluge se plaćaju najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
 • Rate dospevaju svakog 15. u mesecu, a poslednja rata dospeva 15.12. tekuće godine.
 • Za rate koje dospevaju posle iskorišćenog aranžmana, minimum 10 dana pre puta se deponuju čekovi građana.
4. KREDITIMA POSLOVNIH BANAKA
 • Ceo iznos aranžmana se može izmiriti kreditima poslovnih banaka po važećim propisima. U tom slučaju Forza travel će, prilikom prijavljivanja, izdati profakturu na ukupan iznos koju će putnik predati poslovnoj banci radi odobravanja kredita.
5. ADMINISTRATIVNA ZABRANA
 • Akontacija 30% prilikom potpisivanja ugovora. Za ostatak Poslodavac korisnika usluga u roku od dva radna dana donosi Rešenje o administrativnoj zabrani (formular korisniku izdaje Organizator, a jedan overeni primerak Rešenja korisnik treba da vrati Organizatoru putovanja najkasnije 14 dana pre početka korišćenja aranžmana).
 • Rate dospevaju do 15. u mesecu, a poslednja rata dospeva do 15. 12. tekuće godine. Organizator putovanja zadržava pravo da vrši odabir pravnih lica čija Rešenja o administrativnoj zabrani prihvata.
6. PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA
NAPOMENA ZA SOPSTVENI PREVOZ
 • Putnici se smeštaju sami, na osnovu uputstava za sopstveni prevoz koje možete dobiti u agenciji. Privatan parking je moguć na licu mesta (rezervacija nije moguća) i naplaćuje se € 1,70 po danu.
DODATNE NAPOMENE
 • Molimo vas da opise i fotografije objekata pogledate na našem sajtu.
 • Smeštajni objekti koji u katalogu/vebsajtu nemaju oznaku kategorije, izvorno su preuzeti od vlasnika istih, te kao takvi predstavljaju domicilno važeću kategoriju, prema važećim propisima zemlje u kojoj se objekat nalazi.
 • Organizator putovanja ne može uticati na jačinu wi-fi signala u hotelima/vilama
 • Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija Forza travel preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.
 • Ulazak u sobe/apartmane pri dolasku je posle 12:00h,
 • Napuštanje soba/apartmana je poslednjeg dana do 10:00h.
VAŽNE NAPOMENE
 • Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu (pasoš). Prilikom prijave na prodajnom mestu dostaviti broj pasoša. Agencija ne snosi odgovornost za neispravnu putnu ispravu učesnika u putovanju, nedobijanje vize za kategoriju putnika kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje odredišta i smatraće se da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja.
 • Savetujemo putnike da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
 • Maloletna lica, ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati saglasnost oba roditelja na punoletno lice sa kojim putuju.
 • Prema Zakonu o turizmu, Organizator je osiguran za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska, u zemlji i inostranstvu usled insolventnosti Organizatora, polisa osiguranja IN-0000032, od 09.11.2021. god. osiguravajuće kompanije Globos Osiguranje. Turistička agencija Forza travel d.o.o. poseduje Licencu kategorije A, OTP 206/2021. od 29.11.2021.
Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja – turističke agencije Forza travel, licenca br. OTP 206/2021 od 29.11.2021. i usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator putovanja – Forza travel turistička agencija, smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.
Šta ako mi se ne dopadne soba ?

Raspored soba određuje recepcija hotela na dan dolaska putnika shodno raspoloživim kapacitetima. Pojedini hoteli mogu se sastojati iz 2 ili više zgrada. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu sa određenim karakteristikama (spratnost, položaj, pogled more), prihvatiće bilo koju službeno registrovanu sobu opisanu u katalogu ili cenovniku bez obzira da li se ta soba nalazi u glavnoj zgradi ili pored. Recepcija će promeniti sobu klijentu ukoliko za to postoji mogućnost.

Da li je potrebno međunarodno zdravstveno osiguranje ?

Preporuka je da se pribavi međunarodno zdravstveno osiguranje.
U Vašem je interesu da obezbedite pre putovanja međunarodno zdravstveno osiguranje za
slučaj bolesti ili nezgode tokom boravka u inostranstvu. Osiguranje može biti:individualno, grupno ili
porodično. Ugovor o porodičnom zdravstvenom osiguranju zaključuje se na određeno vreme.
U našoj Poslovnici možete obezbediti polisu Dunav osiguranja.

Šta ako odustanem od putovanja ?

Vi imate pravo da odustanete od putovanja u svakom trenutku. Međutim, prilikom odustajanja nastaju određeni troškovi, koji zavise od toga koliko dana ima do početka putovanja i o kojim uslugama je reč. Ukoliko je u pitanju zamena putnika, uplaćeni novac za osobu koja je odustala može da se iskoristi za osobu koja je zamenjuje.

Da li imam neki popust ako uplatim sve unapred / odjednom?

U našoj ponudi imamo veliki broj aranžmana za koje imate dodatan popust za uplatu do određenog datuma. Takođe postoje i aranžmani sa unapred uračunatim popustom za uplatu do određenog datuma.

Sva česta pitanja

Letovanje Grčka Apartmani JeftinoSlične ponude

Poklon vaučeri

Poklonite nekome vaučer za putovanje

Vaučer za putovanje je savršen poklon za poslovne partnere, godišnjicu ili rođendan...

Više info