Huma Kotor Bay Hotel and Villas Dobrota 5*Crna Gora Letovanje 2024

CENOVNIK ZA 2024. GODINU

Tip smeštaja Broj odraslih 01.04. - 30.04. 01.05. - 31.05. 01.06. - 27.06. 28.06. - 25.07. 26.07. - 24.08. 25.08. - 07.09. 08.09. - 30.09. 01.10. - 31.10.
Klasik soba 1 113 154 208 249 276 249 208 154
2 130 175 236 281 311 281 236 175
Delux soba sa pogledom na zaliv 1 131 178 241 288 320 288 241 178
2 149 202 272 324 359 324 272 202
Delux soba sa pogledom na more 1 148 202 274 327 363 327 274 202
2 168 228 308 368 408 368 308 228
Premium soba sa pogledom na vrt 1 170 232 315 377 418 377 315 232
2 174 237 319 381 423 381 319 237
3 244 307 389 451 493 451 389 307
Premium soba sa pogledom na more 1 183 250 340 407 451 407 340 250
2 188 255 344 411 456 411 344 255
3 258 325 414 481 526 481 414 325
Premium Porodična soba sa pogledom na more 1 349 478 650 779 865 779 650 478
2 353 482 655 784 870 784 655 482
3 423 552 725 854 940 854 725 552
4 493 622 795 924 1010 924 795 622
5 563 692 865 994 1080 994 965 692
Huma Suite sa pogledom na more 1 221 302 410 491 545 491 410 302
2 225 306 414 496 550 496 414 306
3 295 376 484 566 620 566 484 376
Dvokrevetni Suite sa pogledom na more 1 395 541 736 882 980 882 736 541
2 399 546 741 887 984 887 741 546
3 469 616 811 957 1054 957 811 616
4 539 686 881 1027 1124 1027 881 686
Trokrevetni Suite sa pogledom na more 1 445 611 831 997 1107 997 831 611
2 450 615 836 1001 1111 1001 836 615
3 520 685 906 1071 1181 1071 906 685
4 590 755 976 1141 1251 1141 976 755
5 660 825 1046 1211 1321 1211 1046 825
Huma Vila 1 518 710 967 1160 1288 1160 967 710
2 522 715 972 1164 1293 1164 972 715
3 592 785 1042 1234 1363 1234 1042 785
4 662 855 1112 1304 1433 1304 1112 855
5 732 925 1182 1374 1503 1374 1182 925
6 802 995 1252 1444 1573 144 1252 995
*Cene su izražene u evrima po danu na bazi noćenja sa doručkom

PROGRAM PUTOVANJA
 • 1 dan: Dolazak u hotel, ulazak u sobe/apartmane posle 14.00h. Smeštaj, usluga prema rezervaciji. Noćenje.
 • 2 – poslednji dan: Boravak na bazi izabrane usluge. Noćenja
 • Poslednji dan: Usluga prema rezervaciji. Napuštanje soba/apartmana do 12.00h. Kraj programa.

U cenu je uključeno:
 • Smeštaj u hotelu na bazi odabrane usluge,
 • Korišćenje ležaljki i suncobrana na hotelskoj plaži,
 • Troškovi organizacije putovanja.
 • U cenu nije uključeno:
 • Organizovani prevoz,
 • Međunarodno zdravstveno putno osiguranje,
 • Fakultativni izleti,
 • Individualni troškovi.
Doplate:
 • Boravišna taksa: punoletni gosti od 1e na dan; tinejdžeri (uzrasta 12-18 godina) u iznosu od 0,50e na dan.
NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje se može izvršiti gotovinom, platnim karticama, čekovima građana, administrativnom zabranom ili uplatom na tekući račun organizatora putovanja. Plaćanje smeštaja, prevoza ili paket aranžmana kada je cena izražena u stranoj valuti se vrši po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Cena koja je naznačena u katalogu, web stranici organizatora i ugovoru o putovanju je formirana na osnovu poslovne politike agencije i ne može da bude predmet prigovora – reklamacije, bez obzira na eventualne ranije ili kasnije popuste, promotivne akcije ili last-minute ponude.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovana je samo uplata akontacije U slučaju promene na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga, Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaz putovanja.

Prilikom potpisivanja ugovora korisnik aranžmana se opredeljuje za jedan od sledećih načina plaćanja:

1. UPLATA U CELOSTI PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA

2. UPLATA U CELOSTI PRE PUTOVANJA

Akontacija 30% prilikom potpisivanja ugovora o putovanju, a ostatak minimum 15 dana pre puta.

3. UPLATA NA RATE ČEKOVIMA

Akontacija 30% prilikom potpisivanja ugovora o putovanju, a ostatak u jednakim mesečnim ratama.
Na rate može da ide samo deo aranžmana koji se odnosi na smeštaj.
Prevoz i ostale usluge se plaćaju najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
Rate dospevaju svakog 15. u mesecu, a poslednja rata dospeva 15.12. tekuće godine.
Za rate koje dospevaju posle iskorišćenog aranžmana, minimum 10 dana pre puta se deponuju čekovi građana.

4. KREDITIMA POSLOVNIH BANAKA

Ceo iznos aranžmana se može izmiriti kreditima poslovnih banaka po važećim propisima. U tom slučaju Forza travel će, prilikom prijavljivanja, izdati profakturu na ukupan iznos koju će putnik predati poslovnoj banci radi odobravanja kredita.

5. ADMINISTRATIVNA ZABRANA

Akontacija 30% prilikom potpisivanja ugovora. Za ostatak Poslodavac korisnika usluga u roku od dva radna dana donosi Rešenje o administrativnoj zabrani (formular korisniku izdaje Organizator, a jedan overeni primerak Rešenja korisnik treba da vrati Organizatoru putovanja najkasnije 14 dana pre početka korišćenja aranžmana).
Rate dospevaju do 15. u mesecu, a poslednja rata dospeva do 15. 12. tekuće godine. Organizator putovanja zadržava pravo da vrši odabir pravnih lica čija Rešenja o administrativnoj zabrani prihvata.

6. PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA
NAPOMENA ZA SOPSTVENI PREVOZ
 • Putnici se smeštaju sami, na osnovu uputstava za sopstveni prevoz koje možete dobiti u agenciji.
 • Parking je besplatan.

DODATNE NAPOMENE
 • Molimo vas da opise i fotografije objekata pogledate na našem sajtu.
 • Smeštajni objekti koji u katalogu/vebsajtu nemaju oznaku kategorije, izvorno su preuzeti od vlasnika istih, te kao takvi predstavljaju domicilno važeću kategoriju, prema važećim propisima zemlje u kojoj se objekat nalazi.
 • Organizator putovanja ne može uticati na jačinu wi-fi signala u hotelima/vilama
 • Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija Forza travel preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.
 • Ulazak u sobe/apartmane pri dolasku je posle 14:00h,
 • Napuštanje soba/apartmana je poslednjeg dana do 12:00h.

VAŽNE NAPOMENE
 • Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu (pasoš). Prilikom prijave na prodajnom mestu dostaviti broj pasoša. Agencija ne snosi odgovornost za neispravnu putnu ispravu učesnika u putovanju, nedobijanje vize za kategoriju putnika kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje odredišta i smatraće se da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja.
 • Savetujemo putnike da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Maloletna lica, ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati saglasnost oba roditelja na punoletno lice sa kojim putuju.
Prema Zakonu o turizmu, Organizator je osiguran za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska, u zemlji i inostranstvu usled insolventnosti Organizatora, polisa osiguranja IN-0000032, od 09.11.2021. god. osiguravajuće kompanije Globos Osiguranje. Turistička agencija Forza travel d.o.o. poseduje Licencu kategorije A, OTP 206/2021. od 29.11.2021.
Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja – turističke agencije Forza travel, licenca br. OTP 206/2021 od 29.11.2021. i usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator putovanja – Forza travel turistička agencija, smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.
Šta ako mi se ne dopadne soba ?

Raspored soba određuje recepcija hotela na dan dolaska putnika shodno raspoloživim kapacitetima. Pojedini hoteli mogu se sastojati iz 2 ili više zgrada. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu sa određenim karakteristikama (spratnost, položaj, pogled more), prihvatiće bilo koju službeno registrovanu sobu opisanu u katalogu ili cenovniku bez obzira da li se ta soba nalazi u glavnoj zgradi ili pored. Recepcija će promeniti sobu klijentu ukoliko za to postoji mogućnost.

Da li je potrebno međunarodno zdravstveno osiguranje ?

Preporuka je da se pribavi međunarodno zdravstveno osiguranje.
U Vašem je interesu da obezbedite pre putovanja međunarodno zdravstveno osiguranje za
slučaj bolesti ili nezgode tokom boravka u inostranstvu. Osiguranje može biti:individualno, grupno ili
porodično. Ugovor o porodičnom zdravstvenom osiguranju zaključuje se na određeno vreme.
U našoj Poslovnici možete obezbediti polisu Dunav osiguranja.

Šta ako odustanem od putovanja ?

Vi imate pravo da odustanete od putovanja u svakom trenutku. Međutim, prilikom odustajanja nastaju određeni troškovi, koji zavise od toga koliko dana ima do početka putovanja i o kojim uslugama je reč. Ukoliko je u pitanju zamena putnika, uplaćeni novac za osobu koja je odustala može da se iskoristi za osobu koja je zamenjuje.

Da li imam neki popust ako uplatim sve unapred / odjednom?

U našoj ponudi imamo veliki broj aranžmana za koje imate dodatan popust za uplatu do određenog datuma. Takođe postoje i aranžmani sa unapred uračunatim popustom za uplatu do određenog datuma.

Sva česta pitanja

Poklon vaučeri

Poklonite nekome vaučer za putovanje

Vaučer za putovanje je savršen poklon za poslovne partnere, godišnjicu ili rođendan...

Više info