Hotel Breza 3*, Vrnjačka banja Srbija Banje

Srbija, Vrnjačka banja
CENOVNIK ZA 2023/2024 GODINU JE U PRIPREMI. ZA DODATNE INFORMACIJE POŠALJITE UPIT.

Period boravka
Vrsta usluge
01.01.2023.-01.04.2024.
01.04.2023.-26.04.2024.
26.04.2023.-01.07.2024.
Apartman prezident
Polupansion
65
66
69
Apartman
Polupansion
59
60
62
Jednokrevetna sa f. ležajem
Polupansion
47
48
51
Jednokrevetna soba
Polupansion
42
43
45
Dvokrevetna soba
Polupansion
40 41
43
Dvokrevetna sa F. ležajem
Polupansion
40 41
43
Dvokrevetna sa pom. ležajem
Polupansion
39
40
42

*Cene su izražene u evrima po osobi/dnevno i uključuje uslugu polupansiona.

PROGRAM PUTOVANJA
1 dan: Dolazak u hotel, ulazak u sobe/apartmane posle 14.00h. Smeštaj, usluga prema rezervaciji. Noćenje.
2 – poslednji dan: Boravak na bazi izabrane usluge. Noćenja
Poslednji dan: Usluga prema rezervaciji. Napuštanje soba/apartmana do 10.00h. Kraj programa.

U cenu je uključeno
 • smeštaj u hotelu na bazi odabrane usluge,
 • troškovi organizacije putovanja.
U cenu nije uključeno
 • organizovani prevoz,
 • boravišna taksa,
 • osiguranje,
 • fakultativni izleti,
 • individualni troškovi.
Popusti

*Uslovi za porodične superior sobe, superior sobe, master i superior apartmane i apartman "Omorika" u hotelu "Omorika" Tara:
deca do 7 godina ne plaćaju boravak, a deca od 7 do 12 godina plaćaju:
-60% od cene ukoliko koriste poseban ležaj i hranu
-40% od cene ukoliko koriste hranu i spavaju sa oba roditelja ili sa dve odrasle osobe
*Uslovi za sve ostale tipove soba u hotelu "Omorika" i "beli Bor" Tara i hotel "Breza" vrnjačka Banja.
Deca do 5 godina na plaćaju boravak, a deca od 5 do 12 godina plaćaju:
60% od cene ukoliko koriste poseban ležaj i hranu
40% od cene ukoliko koriste hranu i spavaju sa oba roditelja ili sa dve odrasle osobe
*Za hotele "Beli Bor" i "Breza" odobravamo poseban popust- besplatan boravak drugog deteta do 12 godina.
Napomena: oba deteta moraju imato od 5 do 12 godina da bi jedno dete bilo gratis, u obzir ne uzimati decu do 5 godina koja u hotelima svakako borave gratis.

Doplate
U hotelu "Omorika" ukoliko jedna osoba boravi u porodičnoj superior sobi sa terasom plaća cenu superior sobe sa terasom uvećane 30%, ukoliko 2 osobe borave u porodičnoj superior sobi sa terasom naplaćuje se cena superior sobe sa terasom.
U hotelu "Breza" Vrnjačka Banja ukoliko jedna osoba boravi u prezident apartmanu ili apartmanu cena se uvećava za 30%.
NAČINI PLAĆANJA

1. Uplatom iznosa od čega avansnom uplatom 30% i ostatak na recepciji hotela gotovinom ili karticom bez bilo kakvog vida odloženog plaćanja, u kom slučaju se odobrava 5% popusta na cenu polupansiona za ceo epriod boravka od minimum 3 dana. Popusti na dužinu boravka u hotelu "Breza" i popusti na penzionerske kartice PIO Fonda se sabiraju i ne primenjuju na oba popusta već samo jedan.

2. Čekovima građana i to za boravak od 3 do 6 dana u četiri mesečne rate:
-prva rata u visini od 30% vrednosti aranžmana prilikom rezervacije
-ostale tri rate deponovanjem čekova na recepciji hotela

3. Čekovima građana i to za boravak 7 i više dana u sedam mesećnih rata:
-prva rata u visini od 30% vrednosti aranžmana prilikom rezervacije
-ostalih šest rata deponovanjem čekova na recepciji hotela

4. Plaćanje putem administrativne zabrane za zaposlene i penzionere preko Fonda PIO i to za boravak od 3 do 6 dana u četiri mesečne rate:
-prva rata u visini od 30% vrednosti aranžmana prilikom rezervacije
-ostale tri rate putem administrativne zabrane uz prilaganje poslednjeg penzionog čeka

5.Plaćanje putem administrativne zabrane za zaposlene i penzionere preko PIO Fonda i to za boravak od 7 i više dana u sedam mesečnih rata:
-prva rata u visini od 30% vrednosti aranžmana prilikom rezervacije
-ostalih šest rata putem administrativne zabrane uz prilaganje poslednjeg penzionog čeka

*Turističkim agencijama odobravamo 5% provizije isključivo na pansionske usluge.

Korisnik usluga ima pravo da otkaže rezervaciju, a u slučaju otkaza rezervacije ili aranžmana, davalac usluga zadržava pravo na zaračunavanje troškova zbog otkazivanja rezervacije ili aranžmana, a njihova visina zavisi od vremena u kojem je korisnik podneo zahtev za otkaz i to za uplaćenu akontaciju ili celokupni aranžman:
-za opravdani otkaz bez obzira na period početka korišćenja usluga (bolest gosta, smrt užeg člana porodice) uz dostavljanje adekvatne dokumentacije vraća se celokupan itnos uplaćene akontacije uz odbitak troškova povraćaja
-za otkaz u roku od 30 ili više dana pre početka korišćenja usluga vraća se celokupan iznos uplaćene akontacije uz odbitak troškova povraćaja
-za otkaz u roku od 29 do 15 dana pre početka korišćenja usluga obustavlja se 20% od plaćenog iznosa
-za otkaz u roku od 14 do 8 dana pre poečtka korišćenja usluga obustavlja se 5% od plaćenog iznosa
-za otkaz u roku od 7 ili manje dana pre početka korišćenja usluga obustavlja se celokupan iznos uplaćene akontacije


*Na osnovu podnetih zahteva korisnika usluga Vojna ustanova "Tara" donosi rešenje kojim utvrđuje iznos za koji se od uplaćene akontacije vrši povraćaj, kao i iznos manipulativnih troškova koji se evidentira kao prihod od naplate penala.
NAPOMENA ZA SOPSTVENI PREVOZ
 • Putnici se smeštaju sami, na osnovu uputstava za sopstveni prevoz koje možete dobiti u agenciji.
 • Parking na licu mesta je besplatan.
DODATNE NAPOMENE
 • Molimo vas da opise i fotografije objekata pogledate na našem sajtu.
 • Smeštajni objekti koji u katalogu/vebsajtu nemaju oznaku kategorije, izvorno su preuzeti od vlasnika istih, te kao takvi predstavljaju domicilno važeću kategoriju, prema važećim propisima zemlje u kojoj se objekat nalazi.
 • Organizator putovanja ne može uticati na jačinu wi-fi signala u hotelima/vilama
 • Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija Forza travel preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.
 • Ulazak u sobe/apartmane pri dolasku je posle 14:00h,
 • Napuštanje soba/apartmana je poslednjeg dana do 10:00h.
VAŽNE NAPOMENE
 • Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu (pasoš). Prilikom prijave na prodajnom mestu dostaviti broj pasoša. Agencija ne snosi odgovornost za neispravnu putnu ispravu učesnika u putovanju, nedobijanje vize za kategoriju putnika kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje odredišta i smatraće se da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja.
 • Savetujemo putnike da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
 • Maloletna lica, ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati saglasnost oba roditelja na punoletno lice sa kojim putuju.
 • Prema Zakonu o turizmu, Organizator je osiguran za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska, u zemlji i inostranstvu usled insolventnosti Organizatora, polisa osiguranja IN-0000032, od 09.11.2021. god. osiguravajuće kompanije Globos Osiguranje. Turistička agencija Forza travel d.o.o. poseduje Licencu kategorije A, OTP 206/2021. od 29.11.2021.
Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja – turističke agencije Forza travel, licenca br. OTP 206/2021 od 29.11.2021. i usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator putovanja – Forza travel turistička agencija, smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.
Šta ako mi se ne dopadne soba ?

Raspored soba određuje recepcija hotela na dan dolaska putnika shodno raspoloživim kapacitetima. Pojedini hoteli mogu se sastojati iz 2 ili više zgrada. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu sa određenim karakteristikama (spratnost, položaj, pogled more), prihvatiće bilo koju službeno registrovanu sobu opisanu u katalogu ili cenovniku bez obzira da li se ta soba nalazi u glavnoj zgradi ili pored. Recepcija će promeniti sobu klijentu ukoliko za to postoji mogućnost.

Da li je potrebno međunarodno zdravstveno osiguranje ?

Preporuka je da se pribavi međunarodno zdravstveno osiguranje.
U Vašem je interesu da obezbedite pre putovanja međunarodno zdravstveno osiguranje za
slučaj bolesti ili nezgode tokom boravka u inostranstvu. Osiguranje može biti:individualno, grupno ili
porodično. Ugovor o porodičnom zdravstvenom osiguranju zaključuje se na određeno vreme.
U našoj Poslovnici možete obezbediti polisu Dunav osiguranja.

Šta ako odustanem od putovanja ?

Vi imate pravo da odustanete od putovanja u svakom trenutku. Međutim, prilikom odustajanja nastaju određeni troškovi, koji zavise od toga koliko dana ima do početka putovanja i o kojim uslugama je reč. Ukoliko je u pitanju zamena putnika, uplaćeni novac za osobu koja je odustala može da se iskoristi za osobu koja je zamenjuje.

Da li imam neki popust ako uplatim sve unapred / odjednom?

U našoj ponudi imamo veliki broj aranžmana za koje imate dodatan popust za uplatu do određenog datuma. Takođe postoje i aranžmani sa unapred uračunatim popustom za uplatu do određenog datuma.

Sva česta pitanja
Poklon vaučer za putovanje

Vaučer za putovanje je savršen poklon za poslovne partnere, godišnjicu ili rođendan...

Saznaj više